Bản tin online

Quý vị có thể đọc bản tin của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tại đây
Bản tin online Xem Bản Tin

Hệ thống nhận diện thương hiệu

Giới thiệu bộ ấn phẩm văn phòng của hệ thống nhận diện thương hiệu trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.
Hệ thống nhận diện thương hiệu Xem Bản Tin

Viết bài cho bản tin

Để bản tin có chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu quảng bá hình ảnh của Trường và của từng đơn vị, Ban biên tập bản tin trên trọng kính mời Thầy,Cô giáo cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường tích cực cộng tác và tham gia viết bài cho Bản tin
Viết bài cho bản tin Xem Bản Tin
 
-